ROT-avdrag

Vill du anlita hantverkare för diverse arbeten i hemmet, som exempelvis golvläggning eller betongslipning i Stockholm, kan du som privatperson använda ROT-avdraget. Detta skatteavdrag, som är en förkortning på renovering, ombyggnad och tillbyggnad, gör det möjligt att få en generös skattesubvention när du anlitar våra golvläggare.

Hur fungerar ROT-avdraget?

Avdraget infördes med vissa riktlinjer man måste förhålla sig till så att både du som privatperson och vår golvläggare tjänar på arbetet.

  • Du kan som mest göra ett skatteavdrag på 50 000 kronor per år och person, eller upp till 30% av den totala arbetskostnaden. 
  • Du måste vara minst 18 år
  • Du måste äga den bostad som det är planerat att utföra golvläggning i
  • Du måste betala skatt i Sverige

Anlita golvläggare för betongslipning med ROT-avdraget

När du anlitar våra golvläggare för betongslipning i Stockholm kan du använda detta förmånliga ROT-avdrag. Vi tar ansvar för allt pappersarbete och drar av summan direkt på fakturan så att du vet vad du ska betala efter avdraget. Vi kommer även ansvara för att skicka in all nödvändig information till Skatteverket.

Har du några frågor om ROT-avdraget? Kontakta oss för mer information!